Festimo.pl profesjonalna wycena nieruchomości trójmiasto

O firmie

Świadczymy usługi w zakresie wyceny nieruchomości. Wyceniamy domy, mieszkania, działki budowlane, grunty rolne, grunty pod zabudowę komercyjną, lokale i budynki użytkowe - na terenie województwa pomorskiego, w szczególności w Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Rumi, Redzie, Wejherowie i Starogardzie Gdańskim. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczonych usług.

Właścicielem firmy FESTIMO jest Alicja Fenska, niezależny rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia zawodowe nr 5654, nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Posiadamy uprawnienia do sporządzania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Należymy do Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku, zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Posiadamy ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Gwarantujemy rzetelne i terminowe wykonanie zleconej wyceny.

Festimo.pl wycena nieruchomości Rumia, Reda, Gdynia


Rzeczoznawca majątkowy:

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami.) Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest zawodem zaufania publicznego. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej i mogą się nim posługiwać wyłącznie osoby, które uzyskały stosowne uprawnienia zawodowe - od dnia wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Centralny rejestr jest dostępny w Internecie pod adresem Ministerstwa.